ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่ตะไคร้
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน และบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    10/03/2552
 • อ่าน   529
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294