ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่องตรานมโรงเรียน จำนวน 32,535 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    19/03/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294