ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุในการก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุในการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ วัสดุในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และวัสดุในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    24/03/2552
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294