ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
 •     ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2026
 • หน่วยงาน    ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2559
 • หมดเขต    06/10/2559
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294