ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 8601
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2559
 • หมดเขต    06/10/2559
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294