ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยโครงหลังคากว้าง 7.00 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ ศูนย์พัฒนาเกษตรตำบล หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    18/03/2552
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294