ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514,7-8
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2559
 • หมดเขต    30/09/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294