ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯจำนวน 3 รายการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯจำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5326 6419
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2559
 • หมดเขต    18/10/2559
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294