ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ปีงบระมาณ 2560
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ปีงบระมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    04/10/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294