ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง
 •     สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2485
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    06/10/2559
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294