ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยในที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยในที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปกำจัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 1904
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    07/10/2559
 • อ่าน   178
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294