ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสันศรี หมู่ที่ 1 กับบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่าเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสันศรี หมู่ที่ 1 กับบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่าเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    07/10/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294