ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ โครงการเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1 และสายบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงนองล่อง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5350 5048
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    10/10/2559
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294