ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้าง 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 และหมู่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บุัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5330 1597
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    17/10/2559
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294