ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างประเภทงานทาง จำนวน 1 โครงการ บูรณะและปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวจราจร สายทางบ้านกาด-เฝ้าไร่ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใมจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5383 0519
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2559
 • หมดเขต    13/10/2559
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294