ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัด ผู้สนใมจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5334 5270 ต่อ125
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2559
 • หมดเขต    17/10/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294