ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลแม่สะเรียง คือ ชุดตรวจเพาะเชื้อในเลือดและของเหลวในร่างกาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคุ้มรองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1549
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   07/10/2559
 • หมดเขต    08/10/2559
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294