ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขน และนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่ เทศบาลสันป่าเปา จำนวน 6 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขน และนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่ เทศบาลสันป่าเปา จำนวน 6 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขน และนำขยะไปกำจัด ในเขตพื้นที่ เทศบาลสันป่าเปา จำนวน 6 หมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 2362
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2559
 • หมดเขต    19/10/2559
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294