ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 มื้อ/วัน จำนวน 74 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 2995
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2559
 • หมดเขต    18/10/2559
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294