ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 คณะเกษตรศาสตร์(สัตว์ศาสตร์)ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 คณะเกษตรศาสตร์(สัตว์ศาสตร์)ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4011
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2559
 • หมดเขต    12/10/2559
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294