ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแฝก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแฝก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 โครงการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 8033 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2559
 • หมดเขต    17/10/2559
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294