ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 9622 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2559
 • หมดเขต    20/10/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294