ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประกวดราคาเลขที่ PEA-DVB-น.1-01/2559
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประกวดราคาเลขที่ PEA-DVB-น.1-01/2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5326 6419
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2559
 • หมดเขต    18/10/2559
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294