ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 เรือยแถวพักอาศัย หลังลำดับที่ 11,20 และหลังลำดับที่ 91 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • หมดเขต    14/10/2559
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294