ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ ของปีงบประมาณ 2560
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ ของปีงบประมาณ 2560 คือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง จำวนเด็ก 90 คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีเขต จำนวน 35 คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮะ จำนวนเด็ก 29 คน และจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซุ้ม จำนวนเด็ก 76 คน จำนวน 229 วันทำการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 5200
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • หมดเขต    21/10/2559
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294