ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) ระยะที่ 2 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินใหม่
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) ระยะที่ 2 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • หมดเขต    18/10/2559
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294