ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 2999
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • หมดเขต    25/10/2559
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294