ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลักงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวม
 •      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลักงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวม จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6100
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • หมดเขต    19/10/2559
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294