ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน(หลังใหม่)โดยวิธีพิเศษ ข้อ 100(1)วิธีเลือกจ้าง
 •     สำนักงานเทศาลตำบลไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน(หลังใหม่)โดยวิธีพิเศษ ข้อ 100(1)วิธีเลือกจ้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศาลตำบลไชยสถาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 8110 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศาลตำบลไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2559
 • หมดเขต    19/10/2559
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294