ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายมหาวงค์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายมหาวงค์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 6402 ต่อ 25
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายมหาวงค์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2559
 • หมดเขต    25/10/2559
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294