ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 •     ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น 3 ห้องเสมียนตรงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2609,0 5311 2614
 • หน่วยงาน    ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/10/2559
 • หมดเขต    20/10/2559
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294