ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีหมยเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209
 • หน่วยงาน    คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2559
 • หมดเขต    03/11/2559
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294