ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขำนวน 3 โครงการ โดยวิธีการปรับปรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขำนวน 3 โครงการ โดยวิธีการปรับปรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5301 7091
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2559
 • หมดเขต    31/10/2559
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294