ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0775
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2559
 • หมดเขต    07/11/2559
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294