ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมือง-คูเมืองฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักศิลปากร 8 เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมือง-คูเมืองฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักศิลปากร 8 เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 2262
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปากร 8 เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    14/11/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294