ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทราย-ห้วยเตย หมู่ที่ 10 บ้านปม่ป่าขาง ตำบลออนเหนือ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนทราย-ห้วยเตย หมู่ที่ 10 บ้านปม่ป่าขาง ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 9395
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    15/11/2559
 • อ่าน   169
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294