ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ(ก่อสร้างระบบประปา)งบเงินสนับสนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ(ก่อสร้างระบบประปา)งบเงินสนับสนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 1626 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    18/11/2559
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294