ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย3 หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.0 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่2)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย3 หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.0 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 4540 ต่อ 13,0 5348 4539
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตลาดขวัญ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2559
 • หมดเขต    22/11/2559
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294