ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยริน-สันเกี๋ยง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลช่างเคิ่ง กว้าง 2 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2. โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแม่ปาน รร.ราชประชานุเคราะห์หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 5199ต่อ103
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    22/11/2559
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294