ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement ln-Place-Recycling สายบ้านห้วยวังหลวง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement ln-Place-Recycling สายบ้านห้วยวังหลวง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9851 2409,08 8269 6392
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    21/11/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294