ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน.เจริญประเทศ ตำบล.ช้างคลาน อำเภอ.เมือง จังหวัด.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน.เจริญประเทศ ตำบล.ช้างคลาน อำเภอ.เมือง จังหวัด.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6100 ต่อ 208,209และ 0 5327 5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนน.เจริญประเทศ ตำบล.ช้างคลาน อำเภอ.เมือง จังหวัด.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    21/11/2559
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294