ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5337 2192
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    25/11/2559
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294