ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท เอ็กซ์คลูซิป เฮ้าส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ6(เฟส2) ถนนเชียงใหม่-สะเมิง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท เอ็กซ์คลูซิป เฮ้าส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ6(เฟส2) ถนนเชียงใหม่-สะเมิง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4472 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    21/11/2559
 • อ่าน   200
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294