ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นสานเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวความดันสูง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุ กองคลัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • หมดเขต    23/11/2559
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294