ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านวังขุมเงิน หมู่7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บ้านวังขุมเงิน หมู่7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 8106
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2559
 • หมดเขต    30/11/2559
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294