ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการ
 •     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 7607
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2559
 • หมดเขต    08/12/2559
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294