ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 9075
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2559
 • หมดเขต    22/11/2559
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294