ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบของเทซบาลตำบลบ้านแหวน
 •     เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบของเทซบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 1961
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2559
 • หมดเขต    24/11/2559
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294