ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักยานยนต์นำขบวนขนาด 650 ซีซี พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร หมวกนิรภัย(เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร)ไซเรน สัญาณไฟวับวาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักยานยนต์นำขบวนขนาด 650 ซีซี พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร หมวกนิรภัย(เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร)ไซเรน สัญาณไฟวับวาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0000 ต่อ 5420-1
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2559
 • หมดเขต    29/11/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294