ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง ตำบลขัวมุง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง ตำบลขัวมุง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 9622
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2559
 • หมดเขต    07/12/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294